Zanieczyszczenie wody w Polsce

Dzisiejszy świat boryka się nie tylko z problemem kurczących się zasobów słodkiej wody, lecz również z wciąż pogarszającą się jakością tych wód. Proces ten postępuje na tyle szybko, że naturalne metody samooczyszczenia są niewystarczające.