Zwycięstwo nad rakiem! – Dr med. Matthias Rath, Dr Aleksandra Niedzwiecki

Zwycięstwo nad rakiem cz. 1 zawiera odpowiedzi na pytania:

Dlaczego chemoterapia i radioterapia nie okazały się skuteczne w opanowaniu epidemii raka
Jak komórki nowotworowe wykorzystując naturalne procesy fizjologiczne organizmu prowadzą do ciągłego niszczenia otaczaj¹cej je tkanki łącznej w celu rozprzestrzeniania siê i inwazji do innych organów.
Jak mikroelementy mogą naturalnie kontrolować główne mechanizmy rozwoju raka
Otwarcie nowego kierunku terapii raka; zastąpienie ‘toksycznej interwencji’ przez ‘biologiczną regulację.

Zwycięstwo nad rakiem cz. 2
Aktualna epidemia raka jest wynikiem biznesowego modelu przemysłu farmaceutycznego, którego korzyści ekonomicznie związane są z utrzymaniem i rozwojem chorób, a nie z ich zwalczaniem
Ciemne karty historii tych grup interesów, przypominają nam konsekwencje, jakie poniosła ludzkość w XX wieku z ich działalności stawiającej ‘profit ponad życie’
Jak my możemy bronić naszego zdrowia